WDT – brak listu przewozowego a prawo do zastosowania stawki 0% – VAT

Co do zasady konstrukcja przepisów nie pozwala uznać, że dokumenty określone w art. 42  ust. 11 stanowią alternatywę dla dowodów określonych w art. 42 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług  – są one jedynie uzupełnieniem tych dowodów, które mogą być pomocne…

WDT – brak listu przewozowego a prawo do zastosowania stawki 0%

Kategorie: VAT.