Warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę

Z dniem 31 lipca 2015 r. dodano do treści ustawy art. 57 ust. 2a natomiast od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 59 ust. 7 ustawy. Przepisy te określają warunki dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę, które są analogiczne, jak w przypadku miejsca prowadzenia składu podatkowego. Należy jednak zauważyć, że miejsce odbioru wyrobów akcyzowych powinno być właściwie dostosowane do bezpiecznego wprowadzenia tych wyrobów (w miejscu odbioru wyroby akcyzowe nie mogą być magazynowane), a proponowana lokalizacja miejsca odbioru tych wyrobów, stan lub wielkość pomieszczeń, w których ma znajdować się to miejsce, lub stan ich wyposażenia powinny umożliwiać sprawowanie właściwej kontroli. Szczegółowe warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrz wspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę określa rozporządzenie wykonawcze Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie  szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2234).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.