Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w przypadku zmiany wykonawcy – CIT

Podmioty gospodarcze realizując określone zadania inwestycyjne „napotykają na trudności”, które powodować mogą opóźnienia w jego realizacji, czasowe „zawieszenie” prac nad tym projektem, zmianę jego wykonawcy…

25. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych

Kategorie: CIT.