Wartość początkowa środka trwałego a nakłady inwestycyjne – CIT

Zgodnie z art. 16g ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2 – 14, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia. Za koszt wytworzenia uważa się wartość…

17. Wartość początkowa środka trwałego a nakłady inwestycyjne

Kategorie: CIT.