Wadliwość interpretacji indywidualnych – OP

Niedawno zapadł wyrok WSA w Bydgoszczy 29 października 2012 r., sygn. I SA/Bd 797/12, w którym sąd wskazał jak organ wydający interpretację  powinien traktować sytuację, w których podatnicy powołują się na orzeczenia zapadłe w innych podobnych sprawach podatkowych. Zdaniem sądu jeżeli we wniosku…

38. Wadliwość interpretacji indywidualnych