W związku z zakupem pojazdu typu quad od sprzedawcy, który nabył go pierwotnie 2008 – nie istnieje obowiązek zapłaty akcyzy – Akcyza

W interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2012 r. o sygn. akt ITPP3/443 146/12/JK Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że w związku z zakupem pojazdu typu quad od sprzedawcy, który nabył go pierwotnie 2008, nie istnieje obowiązek zapłaty akcyzy…

17. W związku z zakupem pojazdu typu quad od sprzedawcy