W przypadku gdy słód nie jest przewyższającym składnikiem napoju nie może być on uznany za piwo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 24 kwietnia 2014 r. (I SA/Ke 127/14) uznał, że w przypadku gdy słód nie jest przewyższającym składnikiem napoju, tylko w jego miejsce syrop glukozowy, to wówczas to piwo dla organów podatkowych i sadów nie jest uznawane za piwo.

Sąd w niniejszym wyroku stwierdził, że producent mieszanki alkoholowego napoju na bazie syropu glukozowego z innym napojem bezalkoholowym musi dopłacić akcyzę. W przedmiotowej sytuacji Sąd wskazał, że słód jest w danym produkcie tylko dodatkiem, a nie składnikiem przeważającym. W związku z tym nie może skorzystać z niższej stawki przewidzianej dla piwa w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Zarówno urząd, jak i izba celna, do której trafiło odwołanie spółki, zgodnie uznały, że nie można uznać za piwo napoju alkoholowego, w którym zasadniczym składnikiem podlegającym fermentacji są surowce niesłodowane, np. syrop glukozowy. Skoro jednak w wyrobie spółki dominował syrop glukozowy, to nie można uznać go za piwo, i należy opodatkować stawką 158 zł od 1 hektolitra, właściwą dla napojów fermentowanych (poza cydrem i perry) – potwierdziła izba celna.

Jest to istotny wyrok z tego względu, iż na rynku zajmującym się dystrybucją alkoholu występują różnego rodzaju tańsze substytuty piw smakowych, które wytwarzane nie są ze słodu. Do tej grupy zaliczyć można np. wina owocowe. Produkty te nie korzystają z preferencyjnej stawki podatku dotyczącej piwa.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com