W jaki sposób należy dokonać anulowania faktury (VAT)

Żaden przepis ustawy o podatku od towarów i usług ani rozporządzeń wydanych na jej podstawie nie przewiduje ani nie określa, w jaki sposób należy anulować dokumenty sprzedaży – w tym dokumenty…

W jaki sposób należy dokonać anulowania faktury

Kategorie: VAT.