Utrzymanie podwyższonych stawek podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2016 r. – VAT

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie zmiana art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług, która przewiduje, że podwyższone stawki podatku od towarów i usług będą obowiązywały do dnia 31 grudnia 2016 r. W związku z tym w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. podstawowa stawka podatku wynosi 23% – w miejsce pierwotnej stawki w wysokości 22%. Stawka w tej wysokości ma zastosowanie do każdej czynności, dla której ustawa lub rozporządzenia wykonawcze nie przewidują stawki obniżonej.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka obniżona wynosi 8% – w miejsce pierwotnej stawki w wysokości 7%. Stawka ta ma zastosowanie przede wszystkim do dostawy towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. oraz do czynności dotyczących budownictwa mieszkaniowego. Stawka w wysokości 8% ma zastosowanie również do niektórych czynności wymienionych w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. Również bez zmian pozostaje stawka podatku w wysokości 5% na dostawę towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy – produktów spożywczych, książek drukowanych oraz czasopism specjalistycznych.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. uchylono art. 146f ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, który przewidywał warunkowe podwyższenie stawek podatku w przypadku, gdyby doszło do przekroczenia progu 55% wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB.

Kategorie: VAT.