Utrata zwolnienia w podatku od spadków i darowizn – PSD

Wyrokiem NSA z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 16/11 uznano, iż zwolnienie uregulowane w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn ma charakter przywileju podatkowego, a rzeczą samych podatników jest wobec tego dochowanie należytej staranności w celu uzyskania korzyści…

38. Utrata zwolnienia w podatku od spadków i darowizn