Utracone wadium – koszty uzyskania przychodów – dotyczy CIT

dział w przetargu co do zasady wiąże się z koniecznością wniesienia odpowiedniego wadium na rzecz organizatora przetargu. Przedsiębiorcy, którzy pomimo wygranej w przetargu odstąpili od wykonania…

22_Utracone wadium koszty uzyskania przychodów