Ustawa budżetowa – nowe podatki to wpływ ok. 7,5 mld zł

Zgodnie z założeniami podatek bankowy, oraz tzw. podatek od hipermarketów ma przynieść w przyszłym roku wzrost wpływów budżetowych o ok. 7,5 mld zł

Takie informacje wynikają z projektu przyszłorocznego budżetu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Projekt ten został skierowany na wtorkowe posiedzenie rządu. Jak możemy dowiedzieć się z projektu, uwzględnione zostały w nim m. in. koszty realizacji rządowego programu wsparcia dla rodzin „500 plus”. Dochody państwa mają wynieść w sumie 313,7 mln zł, a wydatki osiągnąć poziom 368,5 mld zł. Deficyt oszacowano na 54,7 mld zł (2,8 proc. w stosunku do PKB).

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów propozycje przedstawione w przyszłorocznym budżecie mają dać nadzieję milionom polskich rodzin. Został on bowiem przygotowany w oparciu o przekonanie, że dzieci to inwestycja, a nie koszt. Zrealizujemy ten cel, a jednocześnie konsekwentnie utrzymany zostanie deficyt na bezpiecznym poziomie. Projekt oparto na założeniu, że PKB Polski wzrośnie w 2016 r. o 3,6 proc. rok do roku. Na koniec roku stopa bezrobocia ma wynosić 9,7 proc., a inflacja sięgnąć 1,7 proc. w skali roku.

Nowe daniny, które mają być wprowadzone już w przyszły roku mają przynieść odpowiednio 5,5 mld zł (podatek bankowy) i 2 mld zł (podatek od hipermarketów).

Eksperci twierdzą, że przyszłoroczny budżet prezentuje się dość bezpiecznie. Problemy mogą jednak pojawić się w kolejnych latach, kiedy nie będzie jednorazowych dochodów, w tym m.in. przesuniętego na 2016 r. wpływu dochodów z aukcji częstotliwości (ok. 9,2 mld zł). Reasumując nowe podatki mogą podratować przyszłoroczny budżet. Jednak należy mieć na uwadze, że nasz kraj cały czas ma dużo wydatków, których nie będą w stanie zniwelować nowe daniny. W niedługim czasie dowiemy się na ile zapowiedzi rządu mają swoje przełożenie w rzeczywistości.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com