Ustanowienie nowego pełnomocnika, a wygaśnięcie zobowiązań podatkowych w wyniku upływu okresu przedawnienia

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 października 2012 r., (sygn. Akt II FSK 584/11), uznał że działanie polegające na odwoływaniu udzielonych wcześniej pełnomocnictw i ustanawianiu kolejnych pełnomocników w okresie biegu terminu ważnego dla przyjęcia fikcji doręczenia podważa…

36. Ustanowienie nowego pełnomocnika, a wygaśnięcie zobowiązań