Ustalanie miejsca świadczenia usług związanych z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową, naukową, edukacyjną, rozrywkową i podobną oraz usług dla nich pomocniczych od dnia 1 stycznia 2015 r. – VAT

Zgodnie z art. 53 Dyrektywy 112 miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. Natomiast w myśl art. 54 Dyrektywy 112 miejscem świadczenia usług oraz świadczenia usług pomocniczych związanych z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową, naukową, edukacyjną, rozrywkową lub podobną, taką jak targi i wystawy, w tym świadczenia usług przez organizatorów takiej działalności, świadczonych na rzecz osoby niebędącej podatnikiem, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana. Na podstawie art. 33a Rozporządzenia 282/2011 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r. zasady ustalenia miejsca świadczenia opisane powyżej znajdą zastosowanie również do dostawy biletów wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne przez pośrednika działającego we własnym imieniu, ale na rzecz organizatora lub przez podatnika innego niż organizator, działającego we własnym imieniu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.