Usługi turystyki – nowa definicja marży od dnia 1 stycznia 2013 r.– VAT

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmianie ma ulec definicja marży stanowiąca podstawę opodatkowania przy świadczeniu usług turystyki. W obecnym stanie prawnym przez marżę rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika…

3. Usługi turystyki – nowa definicja marży od dnia 1 stycznia 2013

Kategorie: VAT.