Usługi pośrednictwa finansowego świadczone przy wykorzystaniu sieci Internet podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług – VAT

Z orzecznictwa TSUE (m.in. C-453/05, C-235/00, C-2/95) wynika, że usługa pośrednictwa finansowego powinna stanowić usługę świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie, z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej usługi świadczone przez pośrednika powinny…

3. Usługi pośrednictwa finansowego świadczone przy wykorzystaniu sieci Internet

Kategorie: VAT.