Usługi ozonoterapii są zwolnione z VAT – dotyczy VAT

W dniu 14 listopada 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn: IBPP4/443-1216/11/AZ), w której wypowiedział się w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia usług w zakresie ozonoterapii…

Usługi ozonoterapii są zwolnione z VAT