Usługa turystki świadczona na rzecz innego podatnika – VAT

godnie z art. 119 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży. Marżą jest różnica między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników…

6. Usługa turystki świadczona na rzecz innego podatnika

Kategorie: VAT.