Uproszczenia w obrocie węglem – faktura VAT jako dokument dostawy – Akcyza

dniu 26 marca 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie…

18_Uproszczenia w obrocie węglem