Uproszczenia w akcyzie węglowej – o ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym cz. XI – nowe rozporządzenie ws. dokumentu dostawy itd. – Akcyza

W dniu 31 lipca br. ministerstwo finansów przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy…

11. Uproszczenia w akcyzie węglowej