Umowa dożywocia wymaga jako forma odpłatnego zbycia opodatkowania podatkiem dochodowym

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 20 maja 2014 r. (IBPBII/2/415-180/14/MW) uznał, że osoba, która pozbędzie się nieruchomości po kilku miesiącach od jej nabycia, musi się rozliczyć z urzędem skarbowym.

W opinii organu umowa dożywocia jest formą odpłatnego zbycia. Zarówno jej zawarcie, jak i rozwiązanie powoduje te same skutki co sprzedaż i zakup nieruchomości.

Umowa dożywocia została uregulowania w art. 908 § 1 kodeksu cywilnego. Dotyczy ona sytuacji, gdy  w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie.

W przedmiotowej sprawie umowa taka została podpisana przez mężczyznę będącego inwalidą z jego matką. Dotyczyła działki otrzymanej przez niego wskutek rozwodu. Po siedmiu latach umowa została rozwiązana. Następnie mężczyzna działkę sprzedał (po kilku miesiącach). We wniosku o interpretację tłumaczył, że był jej właścicielem przez prawie osiem lat, nie musi więc rozliczać się z urzędem skarbowym. Argumentował swoje stanowisko tym, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ze sprzedaży nie powstaje bowiem wówczas, gdy pozbywamy się nieruchomości przynajmniej pięć lat po jej nabyciu.

Organ ma odmienne zdanie. Uznał bowiem, że mężczyzna, podpisując umowę dożywocia z matką, zbył działkę na jej rzecz. Tym samym doszło do przeniesienia własności nieruchomości.

Dodatkowo w związku z tym, że została sprzedana kilka miesięcy od tego zdarzenia, właściciel musi wykazać przychód w zeznaniu rocznym i opodatkować go.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.