Umowa cash poolingu a dokumentacja podatkowa cen transferowych – CIT

W zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z zawarciem umowy cash poolingu wyrażane są różnorodne poglądy. Zgodnie z pierwszym w związku z tym, że umowa cash poolingu zawierana jest, co do zasady, pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu…

17. Umowa cash poolingu a dokumentacja podatkowa cen transferowych

Kategorie: CIT.