Umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny – OP

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (sygn. ILPB2/415-103/12-2/JK) uznał, że w przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny…

42. Umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny