Ujęcie faktury korygującej w deklaracji – VAT

Faktura korygująca powodująca obniżenie kwoty podatku należnego do zapłaty, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług wymaga posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Zasada ta ma zastosowanie w przypadku stwierdzenia pomyłki…

5. Ujęcie faktury korygującej w deklaracji

Kategorie: VAT.