Udzielenie pożyczki przez podmiot z Wielkiej Brytanii nie będzie podlegało opodatkowaniu PCC

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 kwietnia 2014 r. (ILPB2/436-5/14-4/AJ) wypowiedział się w kwestii opodatkowania umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku opodatkowania pożyczki otrzymanej od podmiotu zagranicznego.

We wniosku wskazano, że Wnioskodawca zamierza zaciągnąć pożyczkę od spółki mającej siedzibę w Wielkiej Brytanii. Pożyczka ma być przeznaczona na bieżącą działalność prowadzoną przez Spółkę w Polsce. W związku z tym powołując się na art. 2 pkt 2 ustawy PCC, Wnioskodawca uznał, że w wskazana transakcja nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, gdyż stanowi ona usługę zwolnioną z podatku od towarów i usług.

Organ przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy. Swoje stanowisko uzasadnił tym, że zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy PCC, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Organ zaznaczył w swojej interpretacji, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

W konsekwencji udzielenie pożyczki przez podmiot z Wielkiej Brytanii nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.