Udzielenie nieodpłatnego poręczenia – skutki podatkowe – CIT

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem jest m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń…

30. Udzielenie nieodpłatnego poręczenia

Kategorie: CIT.