Udostępnianie nieodpłatnie przy realizacji wspólnych przedsięwzięć – VAT

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art…

3. Udostępnianie nieodpłatnie przy realizacji wspólnych przedsięwzięć

Kategorie: VAT.