Uczestnictwo pracownika kontrahenta w szkoleniu – skutki dla uczestnika szkolenia – PIT

Uczestnictwo pracownika nabywcy urządzenia w szkoleniu organizowanym przez dostawcę tego urządzenia w zakresie jego obsługi nie stanowi świadczenia nieodpłatnego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych u tego pracownika. Możliwość skorzystania ze szkolenia…

35. Uczestnictwo pracownika kontrahenta w szkoleniu

Kategorie: PIT.