Ubezpieczenie zdrowotne rolników w 2013 r. – ZUS

Jak wynika z przygotowanego przez Ministra Zdrowia projektu o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012, rolnik w  2013 roku zapłaci składkę w wysokości 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów…

37. Ubezpieczenie zdrowotne rolników w 2013 r