Ubezpieczenie wypadkowe – ZUS

Zasada różnicowania składek na ubezpieczenie wypadkowe wynika z art. 15 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tą zasadą stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od…

32. Ubezpieczenie wypadkowe