Ubezpieczenie w podróży zagranicznej w myśl wyroku NSA z dnia 1 czerwca 2012 r. jest przychodem pracownika – PIT

W wyroku z dnia 1 czerwca 2012 r. (sygn. akt II FSK 2351/10), Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, iż ubezpieczenie pracownika przez pracodawcę w czasie odbywania przez niego podróży zagranicznej, co do zasady, stanowi przychód pracownika. W momencie uiszczenia…

22. Ubezpieczenie w podróży zagranicznej w myśl wyroku NSA

Kategorie: PIT.