Ubezpieczenie od odpowiedzialności członków zarządu a obowiązek rozpoznania przychodu przez płatnika – PIT

W wyroku z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 527/11, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że okoliczność, iż objęte ubezpieczeniem osoby pełnią różne funkcje i co za tym idzie osoby te mają różny zakres obowiązków i uprawnień, tak więc różne jest też prawdopodobieństwo spowodowania przez nie…

14. Ubezpieczenie od odpowiedzialności członków zarządu a obowiązek

Kategorie: PIT.