Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej a podatek od towarów i usług – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 29 sierpnia , nr sprawy IPTPP2/443-415/13-6/IR , uznał że w przypadku usług turystycznych, przy ustalaniu marży do opodatkowania, należy uwzględnić również koszt poniesiony z tytułu wykupienia dodatkowego ubezpieczenia przeznaczonego dla…

5. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej a podatek od towarów i usług

Kategorie: VAT.