Trwają prace nad finansowaniem partii politycznych z podatku PIT

Likwidacja subwencji, w zamian za wpływy z podatku PIT dla partii politycznych?

Zgodnie z projektem ustawy, zgłoszonym przez klub parlamentarny Kukiz’15, o zmianie ustawy o partiach politycznych i niektórych innych ustaw, proponuje się zmiany polegające na wprowadzeniu możliwości przekazywania przez podatników PIT części należnego podatku na rzecz wybranej partii politycznej. W ten sposób podatnik mógłby przekazać kwotę w wysokości 5 zł. Projekt trafił do Sejmu 15 lutego 2016 r. Nowelizacja miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Klub Kukiz’15 proponuje likwidację subwencji budżetowych dla partii politycznych. Środki te miałyby być zastąpione przez przekazywaną przez podatników część podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Przy okazji rocznych rozliczeń podatku podatnicy mogliby więc podjąć decyzję o przekazaniu części należnego podatku.

Jak wynika z projektu, mechanizm działania nowego systemu finansowania byłby zbliżony do obecnych regulacji dotyczących przekazywania 1 proc. PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Różnicą byłoby to, że odliczenie jednak nie byłoby procentowe, lecz kwotowe.
Uzasadnienie przedmiotowego projektu wskazuje, że każdy obywatel, bez względu na jego status majątkowy, będzie mógł dobrowolnie wskazać, że kwota 5 zł z płaconego przez niego podatku dochodowego jest przeznaczana na wybraną przez niego partię polityczną, z której programem się utożsamia, która jest zbieżna z jego poglądami. Kwota 5 zł jest zbliżona do kwoty subwencji obecnie otrzymywanej przez partie, które uzyskały pomiędzy 3 a 20 proc. poparcia za każdy ważnie oddany głos. Klub parlamentarny Kukiz’15 chciałby też zmienić zasady wydatkowania pieniędzy. Co najmniej 15 proc. zebranych środków miałoby trafiać na wydatki w ramach tzw. Funduszu Eksperckiego. Partie polityczne mają mieć też obowiązek sporządzenia każdego roku informacji finansowej dotyczących otrzymanych środków i ich wydatkowania. Brak takiej informacji skutkowałby utratą prawa do subwencji z podatku PIT.

Reasumując przygotowany projekt wydaje się być zmianą w dobrym kierunku, jednak ze względu na to, że projekt ten został przygotowany przez jedną z partii opozycyjnych trudno powiedzieć czy uda się go przeforsować w parlamencie.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: Krzysztof Białoskórski

Kategorie: PIT.