Terminy związane z rozliczeniem lub terminem ważności otrzymanych znaków akcyzy

Do dnia 31 grudnia 2015 r. obowiązywały wyjątkowe krótkie terminy na rozliczenie otrzymanych przez podmiot znaków akcyzy i co do zasady wynosiły one 14 dni. Okres ważności naniesionych na opakowania jednostkowe znaków akcyzy wynosił – w przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku – 6 miesięcy. Z kolei termin naniesienia na opakowania jednostkowe otrzymanych znaków akcyzy lub termin sprowadzenia do kraju wyrobów oznaczonych tymi znakami określono na 12 miesięcy.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy nowelizacji do ustawy terminy te zostały przedłużone:

  • do 30 dni w przypadku zwrotu uszkodzonych, niewykorzystanych lub zniszczonych znaków akcyzy oraz zwrotu znaków akcyzy zastąpionych nowymi wzorami,
  • do 12 miesięcy w przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy,
  • do 24 miesięcy, w sytuacji gdy podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub winiarskich jest obowiązany do naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie, a w przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego – do sprowadzenia na terytorium kraju wyrobów spirytusowych lub winiarskich, oznaczonych tymi znakami

(zob. art. 132 ust. 4, 133 ust. 3, 134 ust. 1 i 2, 136 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 ustawy w brzmieniu obowiązującym z dniem 1 stycznia 2016 r.).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.