Terminy na wniesienie wezwania do usunięcia naruszenia prawa – PPSA

W przypadku gdy ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w danej sprawie, skargę na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa trzeba złożyć po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu do usunięcia…

39. Terminy na wniesienie wezwania do usunięcia naruszenia prawa