Termin wystawienia faktury z tytułu wykonania usługi transportu na rzecz podatnika spoza UE – od dnia 1 stycznia 2013 r. – VAT

d dnia 1 stycznia 2013 r. zmieniły się terminy wystawiania faktur dla potrzeb podatku od towarów i usług. W § 9 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur wprowadzono regulację, zgodnie z którą fakturę z tytułu wykonania usługi, której miejscem świadczenia jest kraj siedziby…

2. Termin wystawienia faktury z tytułu wykonania usługi transportu

Kategorie: VAT.