Stawka VAT na prace budowlane związane z budynkami mieszkalnymi – VAT

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem…

2. Stawka VAT na prace budowlane związane z budynkami mieszkalnymi

Kategorie: VAT.