MF przygotował projekt nowych wzorów deklaracji PCC-3 i informacji PCC-3/A

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). W projekcie opracowano nowy wzór deklaracji PCC-3 i informacji PCC-3/A.

W obecnym stanie prawnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej można złożyć jedynie deklarację PCC-3. Natomiast nie można w tej formie załączników – informacji po pozostałych podatnikach (PCC-3/A). Stanowi to dużą niedogodność w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy ciąży na kilku osobach, solidarnie zobowiązanych do zapłaty podatku – nie ma bowiem możliwości złożenia deklaracji przez Internet.

Zgodnie z opracowanymi przez Ministerstwo Finansów nowymi wzorami formularzy PCC-3 i PCC-3/A, na podstawie danych w nich zawartych może nastąpić powiązanie deklaracji podatkowych z odpowiadającymi im załącznikami składanymi odrębnie przez zobowiązanych solidarnie podatników. Powiązanie pomiędzy deklaracją PCC-3 i informacją PCC-3/A ma następować poprzez wykazanie kwoty należnego podatku w składanych załącznikach. Obecnie ta kwota wykazywana jest jedynie w deklaracji PCC-3.

Projektowane zmiany umożliwią podatnikom składanie deklaracji w sprawie PCC za pomocą środków komunikacji elektronicznej i przetwarzanie ich za pośrednictwem systemu e-Podatki.

MF zakłada, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 września 2014 r. Jednocześnie w celu wyczerpania zapasów formularzy deklaracji w sprawie PCC proponuje aby do dnia 30 czerwca 2015 r. podatnicy mogli wykorzystywać deklaracje wg dotychczasowego wzoru, z wyłączeniem przypadków, gdy deklaracje składane będą za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym przypadku obowiązywał będzie wyłącznie nowy wzór deklaracji.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.