Elektroniczne potwierdzenie doręczenia faktury korygującej na skrzynkę mailową również uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania

W myśl art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym to potwierdzenie uzyskano. Nie sprecyzowane przy tym w jakiej formie ma nastąpić potwierdzenie. W związku z powyższym czy wystarczające jest posiadanie elektronicznego potwierdzenia doręczenia faktury korygującej na skrzynkę mailową kontrahenta wraz z elektronicznym potwierdzeniem doręczenia wiadomości mailowej zawierającej prośbę o potwierdzenie odbioru faktury?

Obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość przesyłania i udostępniania faktur korygujących drogą elektroniczną nie narzucając podatnikom żadnej szczególnej technologii fakturowania elektronicznego. Również dopuszczalne jest posiadanie elektronicznego potwierdzenie doręczenia faktury korygującej na skrzynkę mailową. Pogląd ten został potwierdzony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 marca 2014 r. (ILPP4/443-562/13-6/EWW).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com