Szkolenie, a koszty uzyskania przychodu – CIT

W myśl  art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych…

24. Szkolenie, a koszty uzyskania przychodu

Kategorie: CIT.