Szkolenia wyjazdowe jako koszt uzyskania przychodów – CIT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 22 czerwca 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 606/12, za  koszt uzyskania przychodu co do zasady należy uznać wydatki na szkoleniową i reklamową część konferencji wraz z niezbędnymi kosztami wyżywienia i zakwaterowania osób uczestniczących…

30. Szkolenia wyjazdowe jako koszt uzyskania przychodów

Kategorie: CIT.