Szacowanie kosztów uzyskania przychodów jako kategorii dochodu – CIT

Na mocy art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego…

27. Szacowanie kosztów uzyskania przychodów jako kategorii dochodu

Kategorie: CIT.