Świadczenie kompleksowe w kontekście dostawy sprzętu medycznego – VAT

W dniu 6 czerwca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał kolejny wyrok (sygn. I FSK 1374/11) dotyczący sposobu opodatkowania dostawy sprzętu medycznego (opodatkowanego stawką obniżoną) wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych w lokalu, w którym urządzenia medyczne ma zostać…

4. Świadczenie kompleksowe w kontekście dostawy sprzętu medycznego

Kategorie: VAT.