Świadczenia na rzecz emerytów – skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art.19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość…

17. Świadczenia na rzecz emerytów – skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych

Kategorie: PIT.