Straty w środkach trwałych w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi stanowią koszt uzyskania przychodu – CIT

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn.: akt II FSK 2357/10 uznał, że straty w środkach trwałych w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi stanowią koszt uzyskania przychodu. W myśl z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie kwalifikuje się jako koszty uzyskania przychodów strat…

26. Straty w środkach trwałych w części niepokrytej odpisami

Kategorie: CIT.