Stosowanie stawki VAT dla czynności kompleksowej, polegającej na budowie placu zabaw i zagospodarowaniu terenu zieleni – VAT

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 27 grudnia 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w  Bydgoszczy (sygn. ITPP1/443-1238/12/BJ), określił stosowanie stawki podatku od towarów i usług dla czynności kompleksowej, polegającej na budowie placu zabaw i zagospodarowaniu terenu zieleni…

3. Stosowanie stawki VAT dla czynności kompleksowej

Kategorie: VAT.