Stawka VAT na usługi montażowe w lokalach mieszkalnych – VAT

W związku z obecnym brzmieniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy nie mają pewności co do stosowania stawki podatku na usługi montażowe świadczone w lokalach mieszkalnych (np. montaż kuchni…

2. Stawka VAT na usługi montażowe w lokalach mieszkalnych

Kategorie: VAT.