Stawka VAT na opłatę transakcyjną z tytułu sprzedaży biletów lotniczych – VAT

Stosownie do postanowień art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 146a tej ustawy i poz. 161 załącznika nr 3 do ustawy, stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do usług przewozu lotniczego rozkładowego pasażerskiego i pozarozkładowego pasażerskiego. Tak więc…

3. Stawka VAT na opłatę transakcyjną z tytułu sprzedaży biletów lotniczych

Kategorie: VAT.