Stawka 0% przy przedpłacie otrzymanej na poczet eksportu towarów – VAT

Zgodnie z art. 19 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, przedpłata otrzymana na poczet eksportu towarów podlega opodatkowaniu w przypadku, gdy wywóz towarów poza granice terytorium UE nastąpi w terminie 6 miesięcy od momentu otrzymania przedpłaty. Zaliczka taka…

5. Stawka 0% przy przedpłacie otrzymanej na poczet eksportu

Kategorie: VAT.